Rød dansk malkerace på Bondens Marked

Rød dansk malkerace på Bondens Marked

En historie fortæller, at en slesvigsk kvægdrift engang i 1840’erne passerede Ryslinge, og at en af køerne kælvede ud for smedens hus. Kalven kunne ikke følge med resten af driften – og smeden fik den derfor foræret.

Kalven var af en rød malkerace – og blev stamfader til rød dansk malkerace, der i det næste gode halve århundrede, med udgangspunkt på Fyn, blev det mest almindelige malkekvæg i Danmark.

Rødt malkekvæg var overalt – selv i København. Her havde man typisk kvæget i forbindelse med bryggerier og brændevinsbrænderier – kalvene blev fodret med masken og blev store og kraftige.

I løbet af 1970’erne blev RDM, som racen forkortes, udkonkurreret af den sortbrogede malkeko – forædlingen havde slået fejl, så de røde køer gav for tynd mælk og kalvene for lidt kød.

Men der er sådan set ikke noget galt med Rød Dansk Malkerace – og derfor støtter Dyrenes Beskyttelse også avlen af racen under paraplyen Velfærdsdelikatesser.

For at blive betegnet velfærdsdelikatesse, skal gården overholde en række krav. RDM-kvæg skal således gå på græs hele året, dyrene må ikke kastreres eller afhornes, og slagtninngen skal ske i marken.

Æblegården Holev på Fyn er en af de gårde, der avler RDM-kvæg under velfærdselikatesse-paraplyen. Henrik Drud fra Æblegården Holev har netop fået slagtet en tyrekalv, og som han siger, er der her tale om et dyr, der ikke har fået andet end græs og modermælk – og så er det frisk kød og ikke frosset kød, som han ellers plejer at have med på markedet.

Bondens Marked vil gerne være med til at gøre de gamle, danske husdyrracer mere kendte. Det vil vi af flere grunde.

Vi synes forskellighed i landbruget er en dyd i sig selv, for vi har alt for længe været domineret af en monokultur og en forståelse af landbruget, der udelukkende har fokuseret på hurtig tilvækst og høje udbytter. Det har betydet, at mange husdyrracer og plantesorter er blevet “dømt ude”.

Det giver for det første en forarmet gastronomi – der er tit andre og mere interessante smage gemt i de “glemte” dyr og planter – og rummer for det andet end iboende trussel mod vores egen overlevelse, for i de gamle racer og sorter kan der gemme sig arvemateriale, der gør landbruget mere modstandsdygtigt over for sygdomme, klimaforandringer og andre potentielle trusler mod vores klode.

Derfor kan vi kun sige med Slow Food-bevægelsen: EAT IT OR LOSE IT – og det gælder både RDM-kødet fra Æblegården Holev og kødet fra de ligeledes velfærdsdelikatesse-mærkede Spælsau-lam fra Langebjerggård, som du kan møde på denne lørdags marked.