Dataansvarlig
Foreningen Bondens Marked FMBA, e-mail bondensmarked@bondensmarked.dk, er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger.

Brug af personoplysninger 
Foreningen Bondens Marked FMBA indsamler personoplysninger med det formål at forbedre kundernes oplevelse af siden. Vi opsamler udelukkende ikke-følsomme personoplysninger, som vi anvender i forbindelse med:

Indsamling af personoplysninger
Vi indsamler privatoplysninger direkte fra brugeren og med brugerens samtykke, samt i forbindelse med annoncering også ved hjælp af cookies (se nedenfor) og via sociale medier som facebook eller twitter.

Brug af cookies 
Cookies er tekstfiler, der lagres på harddisken hos den besøgende. Cookies letter brugen af hjemmesiden, ved fx at huske, at den besøgende er logget ind, ved at assistere i navigationen eller, i visse tilfælde ved at lagre privatoplysninger, fx i forbindelse med køb i webshoppen. Vi betjener os af følgende typer af cookies:

Videregivelse af personoplysninger
Vi videregiver ikke personoplysninger til tredjepart.

Opbevaring af personoplysninger 
Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe de er nødvendige for den funktion, hvortil de er indsamlet. Vi indsamler og opbevarer ingen følsomme personoplysninger.

Dine rettigheder
Du har følgende retttigheder i forbindelse med personoplysninger, indsamlet af Foreningen Bondens Marked FMBA:

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.