Generalforsamling 26. februar 2019

Generalforsamling 26. februar 2019

Foreningen Bondens Marked fmba afholdt generalforsamling den 26. februar 2019 hos Det lille Grønttorv, Holsteinsgade 58. Foreningen genvalgte bestyrelsen – med formanden og kassereren for en toårig periode, næstformanden for en etårig periode. Kontingent og stadeleje foreslås uændret, jf revideret regnskab og budget, som begge 

Stiftende generalforsamling

Stiftende generalforsamling

Referatet fra den stiftende generalforsamling, afholdt lørdag den 24. februar 2018, hos Det lille Grønttorv, Holsteinsgade 58, 2100 København Ø. Download pdf-filen her.