Bestyrelsen for Bondens Marked

Bestyrelsen for Bondens Marked blev valgt på generalforsamlingen den 26. februar 2019. Formanden og kassereren er valgt for en toårig periode, næstformanden for en etårig. Bestyrelsen består af:

 

Formand 
Jette Højholdt Mikkelsen
Næstformand 
Mogens Bisgaard
Det lille Grønttorv
Sekretær 
Henrik Ørnstrøm
Langebjerggård
Kasserer 
Preben Maack-Andersen
Kransehuset
Bestyrelsesmedlem 
Benny Stokkebæk
Bennys Ostebil
Suppleant 
Jens Frederik Skovsgaard Kragholm
Torupgaard Får og Lam
Adjungeret medlem 
Jannie Vestergaard
Smaka på Skåne