Bestyrelsen for Bondens Marked

Formanden og kassereren er valgt for en toårig periode, næstformanden for en etårig. Bestyrelsen består af:

 

Formand 
Mogens Bisgaard
Det lille Grønttorv
Næstformand
Jannie Vestergaard
Kasserer 
Preben Maack
Kransehuset
Bestyrelsesmedlem 
Karin Gutfelt
Lottenborg Have
Suppleant 
NN