Generalforsamling 26. februar 2019

Generalforsamling 26. februar 2019

Foreningen Bondens Marked fmba afholdt generalforsamling den 26. februar 2019 hos Det lille Grønttorv, Holsteinsgade 58. Foreningen genvalgte bestyrelsen – med formanden og kassereren for en toårig periode, næstformanden for en etårig periode. Kontingent og stadeleje foreslås uændret, jf revideret regnskab og budget, som begge blev godkendt af generalforsamlingen. Klik på linket herunder for at se det fuldstændige referat fra generalforsamlingen samt budget for 2019 og regnskab for 2018.

Download referatet fra generalforsamlingen her!