Bondens Marked

Nyhedsbrev for stadeholdere

Stadeholdermailen kommer ud til stadeholderne - medlemmer og "løse stadeholdere", der har været med på markedet mindst to gange - hver fjortende dag. Her får I nyt om markederne, I har overblik over hvem der kommer på de næste tre-fire markeder, og I bliver mindet om at komme med bidrag til hjemmesiden og facebook. Stadeholdermailen supplerer facebook som kommunikationskanal.

Referat fra generalforsamling
Den 26. februar afholdt vi generalforsamling hos Det lille Grønttorv. Referatet af generalforsamlingen finder du på hjemmesiden (kræver login - se nedenfor). Bestyrelsen takker for et godt første år, og fortsætter arbejdet med fornyet kraft og nye opgaver fra generalforsamlingen.

Økonomi / stadepladser / kontingent mv.
Generalforsamlingen er overstået, og her har I en kort oversigt over priser for årskontingent for stadeholdere (A medlemmer), stadepladsleje og teltleje mv.

  • Årskontingent 600,- kr.
  • Stadepladsleje medlem 200,- kr.
  • Stadepladsleje ikke medlem 350,- kr.
  • Teltleje alle 100,- kr.
Alle priser er inkl. moms.

Senest næste søndag udsender kassereren for stadepladsleje i februar, og for årskontingent.

Årskontingent
Alle, der i forvejen er medlemmer, samt de der efter ansøgning om medlemskab netop er godkendt af bestyrelsen, vil få tilsendt en faktura for årskontingent.

Ønsker du mod forventning ikke længere af være medlem, så kontakt Bondens Marked, eller send en mail direkte til mig inden næste søndag.

Eventuelle stadeholdere der er i restance med betalinger til foreningen vil ikke få fremsendt opkrævning for årskontingent, og vil blive betragtet som ikke medlemmer med hensyn til bl.a. stadepladsleje indtil restancen er betalt.

Restancer
Først vil jeg sige en stor tak til alle jer, der pligtopfyldende betaler de fremsendte fakturaer til tiden. Det betyder rigtig meget for fællesskabet og sammenholdet at alle bidrager, ligesom det er nødvendigt, hvis markedet skal udvikle sig til gavn for alle.

Bestyrelsen har besluttet følgende: Stadeholdere der er to måneder bagud med betaling af fremsendte fakturaer vil få tilsendt en påmindelse. Betales det udestående herefter ikke inden den frist, der er anført i påmindelsen, vil pågældende stadeholder/e blive udelukket fra de markeder Bondens Marked F.M.B.A. driver indtil restancen er betalt og bestyrelsen har godkendt, at den/de pågældende igen kan deltage.

Mobilepay / Kontant
Det er nu muligt at betale kontant for stadepladsleje på markedsdagen. I betaler til mig, og får en kvittering. Så hurtigt det er muligt vil det også blive muligt at betale via MobilePay.

Bestyrelsen håber, at I alle har forståelse for, at vi trækker linjerne lidt skarpere op i år med hensyn til ovenstående

Marts måneds markeder
Vi planlægger markeder og opdaterer hjemmesiden en måned forud - så hvis du allerede nu kan sige, om der er markeder, du vil deltage i (eller, hvis du er en af de faste stadeholdere, allerede nu kan sige, om der er markeder, du ikke kan deltage i), er det en stor hjælp i planlægningen.

Du finder link til marts måneds markeder nedenfor. Send en mail eller skriv på facebook i "Bondens Markeds Indbakke", hvis du vil være med på markeder i marts.

Bidrag til hjemmesiden
Hvis du er medlem af foreningen Bondens Marked, kan du bidrage til hjemmesiden. Senere i dag modtager du en mail med dit brugernavn til hjemmesiden bondensmarked.dk, og her får du samtidig et link til at vælge et password.

Herefter kan du foreslå indlæg til hjemmesiden. For at logge ind, skal du besøge denne side. Du finder et link til siden i stadeholder-menuen eller allernederst på hjemmesiden.

Nyheder til hjemmesiden kan være nyheder fra gården eller produktionen, nye produkter, opskrifter, arrangementer eller andet. Hvis du har gode billeder, så vedhæft dem. Hvis historien er relevant kommer den på hjemmesiden og i nyhedsbrevet - og bliver delt på Bondens Markeds facebookside med mere end 4.000 følgere.

Husk: Relevant indhold på hjemmesiden er med til at gøre den og markedet mere attraktive for kunderne. Bemærk - hvis du kun er lejlighedsvis stadeholder, er du ikke registreret som medlem, og kan ikke logge ind. Du kan se medlemslisten på hjemmesiden.

Generalforsamling 26. februar 2019

Generalforsamling 26. februar 2019
Foreningen Bondens Marked fmba afholdt generalforsamling den 26. februar 2019 hos Det lille Grønttorv, Holsteinsgade 58. Foreningen genvalgte bestyrelsen - med formanden og kassereren for en toårig periode, næstformanden for en etårig periode. Kontingent og stadeleje foreslås uændret, jf revideret regnskab og budget, som begge blev godkendt af generalforsamlingen. Klik på linket herunder for at se det fuldstændige referat fra …
Læs mere

Sankt Jakobs Plads 2. marts

Sankt Jakobs Plads 2. marts
Læs mere

Sankt Jakobs Plads 9. marts

Sankt Jakobs Plads 9. marts
Læs mere

Sankt Jakobs Plads 16. marts

Sankt Jakobs Plads 16. marts
Læs mere

Sankt Jakobs Plads 23. marts

Sankt Jakobs Plads 23. marts
Læs mere

Sankt Jakobs Plads 30. marts

Sankt Jakobs Plads 30. marts
Læs mere
facebook instagram