Generalforsamling i Bondens Marked 🗓 🗺

Generalforsamling i Bondens Marked 🗓 🗺

Foreningen Bondens Marked Fmba afholder generalforsamling tirsdag den 26. februar 2019 klokken 17.00-21.00 hos Det lille Grønttorv, Holsteinsgade 58, 2100 København Ø. Dagsordenen er ifølge vedtægterne:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent for A- og B-medlemmer (virksomheder og private)
 7. Fastsættelse af stadeleje efter oplæg fra bestyrelsen på generalforsamlingen
 8. Godkendelse af budget
 9. Valg af op til 5 bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 11. Valg af revisorer
 12. Eventuelt

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle stadeholdere, der senest ugedagen forinden har betalt kontingent.

Forslag til diskussion på generalforsamlingen bedes sendt til jette@kaersgaard.net senest d. 9. februar. Tilmelding til generalforsamlingen til jette@kaersgaard.net senest 23. februar.

ical Google outlook Andre begivenheder
Holsteinsgade 58, 2100 København Ø Map