Andre begivenheder

Generalforsamling i Bondens Marked 🗓 🗺

Generalforsamling i Bondens Marked 🗓 🗺

Foreningen Bondens Marked Fmba afholder generalforsamling tirsdag den 26. februar 2019 klokken 17.00-21.00 hos Det lille Grønttorv, Holsteinsgade 58, 2100 København Ø. Dagsordenen er ifølge vedtægterne: Valg af stemmetællere Valg af dirigent Formandens beretning Regnskabsaflæggelse Behandling af indkomne forslag Fastsættelse af kontingent for A- og […]